Stödboende

Om oss

Välkommen till Stödboende

Om oss

Den 1 april 2020 öppnade vårt Stödboende i Malmö. Anton stödboende består av sex lägenheter i ett och samma hus där personal finns dygnet runt.
 
Vår målgrupp är ungdomar i ålder 16-20 år. Ungdomarna har, när de flyttar in i Stödboendet ett behov av personalstöd i sin vardag men målet är att varje ungdom skall bli självständig.

Vår erfarenhet säger oss att det finns ungdomar som inte ska bo på HVB, (men behovet av det stödet finns). Kanske för att HVB är för utmanande för den unge att klara av, kanske pga att den hamnar i konflikt med andra ungdomar eller att HVB helt enkelt är en för utmanande miljö. Då är vårt stödboende ett bra alternativ. Ungdomen bor i lägenhet men kan fortsatt få mycket personal-stöd.

Våra placerade ungdomar kan ha olika behov men målet är att de skall bli självständiga och klara av sin vardag, så småningom helt utan stöd. Vi får en hel del placerade ungdomar som tidigare varit placerade på SiS och som skall slussas ut under trygga former. Vi har också ungdomar som har diagnoser tex inom autismspektrum som behöver mycket stöd och där HVB kan vara en komplicerad miljö för någon med autism att klara av.

Nivåboende innebär att ungdomarna kan ha olika behov av stöd, tex kan en ungdom bo i någon av lägenheterna och har behov av många timmars stöd och i en annan lägenhet bor en annan ungdom som bara behöver stöd i vissa moment i vardagen. Dygnskostnaden kan därför variera beroende på vilken insats som behövs och över tid.