Välkommen till Anton HVB

Om oss

Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Om oss

Välkommen till Anton HVB

Om oss

Välkommen till Anton HVB

Anton HVB finns sedan 1 mars 2018 i Kristianstad där vi har närhet till våra Antonskolor. Vårt HVB är startat utifrån ett utbildningsföretag, AntonUtbildning, som bedrivit grundskolor i Kristianstad i flera års tid. Vi erbjuder HVB och skola i nära samverkan.

Vår dröm är att göra skillnad för de ungdomar som inte kunnat tillgodogöra sig skolan på grund av olika utmaningar, socialt och i hemmiljö. Därför har vi startat ett HVB.

Vår målgrupp är barn i åldersgruppen 13-17 år med en psykosocial- och beteendeproblematik. De har haft det tufft i skolan och i hemmiljö med sin relation med vuxna och kompisar. Vår målgrupp upplevs otrygga i sin identitet och i relation till andra. De har kanske en diagnos inom neuropsykiatri eller annan psykiatrisk diagnos.

Vår övertygelse är att “trygga barn lär sig bättre”. Vi är också helt övertygade om att skolan är en friskhetsfaktor för barn och ungdomar. Vi vill därför erbjuda en trygg miljö för våra boende på Anton HVB, med mycket struktur och förutsägbarhet med trygga, välutbildade vuxna, så att de boende kan tillgodogöra sig sin skolgång igen.

Vår miljö skall vara studiemotiverande där studier och behandling går hand i hand. Vi tror att fritidsaktiviteter är motiverande och välbehövligt för välbefinnande. Vårt HVB ligger i Kristianstad där de boende har tillgång till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och närhet till våra Antonskolor.

Våra skolor, Antonskolan Blekedamm och Antonskolan Österäng, ligger i Kristianstad och de boende på AntonHVB erbjuds plats på en av våra skolor. Vi tror att en nära samverkan mellan skola och HVB är helt avgörande för de boendes studier under boendetiden.

Är man trygg lär man sig bättre

Anton HVB AB bedriver ett HVB i Kristianstad och Stödboende i Malmö. Vi värnar om att skapa trygga miljöer och god förutsättningar för att få våra ungdomar att ta sig an sin vardag och sin skolgång. När man placeras på Anton HVB erbjuds också en tillfällig skolplacering på en av våra Anton-skolor.  Vi tror att skolgången gör skillnad för våra barn och unga!

Kontaktuppgifter

Har du frågor om vårt HVB eller vårt Stödboende?
Kontakta placeringsansvarig Annette Boije på telnr. 070 0001800 alternativt vår föreståndare Thobias Björnlund på telnr. 0763062615

Vår Vision

Vi utrustar världsmedborgare som gör skillnad.

Vi vill med kvalitet utbilda människor så att de når sin fulla potential.
Vi vill förmedla gedigen, relevant kunskap och ge förutsättningar att utveckla användbara förmågor och sociala färdigheter för en lokal och global värld i ständig förändring. Vi vill väcka nyfikenhet, lust och motivation och på så sätt inspirera till nytänkande och livslångt lärande.

Vår människosyn innebär att alla är lika värda och ska få bästa tänkbara möjligheter att lyckas. Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och präglas av närhet, trygghet och omsorg. Vi skapar positiv nutid och en positivare framtid genom att utrusta människor att bli aktiva och ansvarstagande världsmedborgare som gör skillnad!

Ansvar Närhet Trygghet Omsorg Nyfikenhet – är viktiga förutsättningar för lärande.