Antonstiftelsen

Den 1 juli 2021 lämnade Berit Lennartsson över ägarskapet till Antonstiftelsen genom ett gåvobrev. Antonstiftelsen vilar på stadgar som motsvarar Berits värdegrund och dröm. Antonstiftelsens värdegrund är att bedriva verksamhet som utgår från ett socialt, medmänskligt, hållbart och holistiskt perspektiv som utvecklar människor så att de gör en positiv skillnad i sin närhet samt omvärlden. Stiftelsen ska verka för demokrati, mångfald, bildning och allas lika värde.

Antonstiftelsen ägs inte av någon men förvaltas av en styrelse som består av minst 7 och max 11 ledamöter. Berit är med som en av dessa ledamöter och styrelsens beslut och ägardirektiv får inte strida mot stadgarna. På så sätt garanteras samma kvalitet och omsorg som när Berit själv var ägare.

Styrelsen i Antonstiftelsens ledamöter är:
Ordförande Daniel Lennartsson
Ledamot Berit Lennartsson
Ledamot Annette Boije
Ledamot Elisabet Svahn
Ledamot Marcus Sundin
Ledamot Linus Eriksson
Ledamot Kristina Sundin
Ledamot Karin Lennartsson
Ledamot Christian Svahn

Vision

Vi vill med kvalitet utbilda människor så att de når sin fulla potential.
Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund. Vi vill förmedla gedigen, relevant kunskap och ge förutsättningar att utveckla användbara förmågor och sociala färdigheter för en lokal och global värld i ständig förändring.
Vi vill väcka nyfikenhet, lust och motivation och på så sätt inspirera till nytänkande och livslångt lärande.
Vår människosyn innebär att alla är lika värda och ska få möjligheter att lyckas.
Vi skapar positiv nutid och en positivare framtid genom att utrusta människor att bli aktiva och ansvarstagande världsmedborgare som gör skillnad!  

Företagsidén

Vi ger varje barn och elev den bästa möjliga utbildningen utifrån sina förutsättningar. Ekonomiskt överskott återinvesterar vi därför in i att utveckla våra verksamheter.  Vi skapar en lärande och inspirerande miljö med gott samarbete, goda studieresultat, god utveckling och där alla människors lika värde är en självklarhet. Vår pedagogiska verksamhet bygger på vetenskaplig grund och hög kvalitet. Ansvar, Nyfikenhet, Trygghet, Omsorg och Närhet präglar vår verksamhet. Vi bygger en långsiktig verksamhet baserat på vår vision, ekonomi och våra värderingar.
 

Målbilder
Vårt mål är att våra verksamheter ska fortsätta växa och utvecklas så vi behåller oss relevanta i tiden. Det vill vi så våra barn och elever garanterat får de bästa förutsättningarna att lyckas. Trygga barn lär sig bäst.  

Historia

Det går inte nämna Antonskolans historia utan att nämna Berit.
Allt startade med att Berit Lennartsson hade en dröm om att få ge sina elever de rätta förutsättningarna för att växa som människor och i sin tur kunna göra skillnad på riktigt. Berit ville se en skola som ger eleverna en djupare förståelse för sin omvärld och inte bara läste om den.

År 2001 startade Berit Antonskolan med ca 20 elever och 2,5 anställda inklusive henne själv. Berit var rektor, lärare, köpte maten, städade, öppnade och stängde fritidshemmet och mycket mycket mer. Det är i den ”idealist-andan” som Antonskolan startade. Berit säger ofta att vi inte ska ge upp utan fortsätta tro på det vi gör för barnens, elevernas och ungdomarna skull. Antonskolan föddes ur en idé och vi är fortfarande hust det – en idéburen verksamhet som inte ger upp.

Idag har Antonskolan växt till 2 grundskolor och förskolor samt sen 2018 med en ny verksamhet i ett nytt bolag, Anton HVB AB. Berit har gått i pension och gett allt vidare till den stiftelse hon själv bildade, Antonstiftelsen. Antonstiftelsen är sen 1 juli 2021 ensam ägare av de verksamheter som Berit varit med och startat. Läs mer om Antonstiftelsen under dess rubrik.