Anton HVB:s arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem:

I verksamheten arbetar vi efter ett processbaserat koncept. Processen kvalitetssäkrar vårt arbete via fem faser, som avslutas när ungdomen flyttat ut och tagit nästa steg i sin utveckling. Varje fas innehåller en rad olika aktiviteter, rutiner och mätbara mål som tillsammans säkerställer uppfyllandet av kraven i SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). Varje fas utvärderas och dokumenteras.

Fas 1 Inskrivningsförfarandet
Fas 2 Kartläggning
Fas 3 Boendetiden
Fas 4 Förberedelse för utflytt
Fas 5 Utskrivningsförfarandet

Alla våra insatser under dessa faser syftar till att frigöra ungdomens potential och skapa förutsättningar för ett gott liv och en fungerande vardag för både ungdomen och dennes omgivning.

Undersökningar:
Varje år genomför Anton HVB fyra stycken enkätundersökningar. Dessa undersökningar är en viktig del i att kvalitetssäkra vårt arbete. Enkät görs till vårdnadshavare, de boende uppdragsgivare och medarbetare.