Vår personal har en bred kompetens och vi satsar på att bygga en personalgrupp med olika kön, ursprung, intressen och kompetenser. Personalgruppen består av några få för att skapa trygghet för den unge samt för att skapa goda relationer som främjar en trygg grund för gränssättning och motivationsarbete.

Personalgruppen består av behandlingspersonal, en föreståndare och en teamledare. Personal finns tillgänglig dygnet runt för de boende. Bemanningen består av minst 2 stycken som jobbar på dagen och minst 2-3 stycken på kvällen. Personalen är utbildade behandlingspedagoger, socialpedagoger, pedagoger eller socionomer. Utöver detta har vi tillgång till skolornas elevhälsa med bla sjuksköterska, specialpedagog och läkare. Vi anlitar extern psykolog vid behov i verksamheten. Samtliga medarbetare har både extern och intern handledning