Familjehandledning

 Föräldrarollen är inte alltid helt enkel att hantera. Att vara förälder till barn med tex en beteendeproblematik kan vara kämpigt och jobbigt. Vi tror att alla föräldrar vill sina barn det allra bästa, men ibland går man som förälder vilse i hur man ska hantera de reaktioner som dyker upp i olika situationer. Vi erbjuder därför familjehandledning med fokus att stötta vårdnadshavare i relation till sin tonåring. Samtalen leds av en av våra behandlingspedagoger som har gedigen erfarenhet av att arbeta med ungdomar och vårdnadshavare.

I denna insats sker arbetet på hemmaplan eller på plats på något av våra boenden i något av våra samtalsrum.

Insatsen anpassas efter vårdnadshavarens behov och uppdragsgivarens önskemål.­ När en ungdom placeras på vårt HVB erbjuds våra uppdragsgivare att erbjuda vårdnadshavare upp till 10 samtalstillfällen. Familje-handledningen kan också kombineras med att ungdomen träffar en kontaktperson.