Vi drömmer om att man talar i Kristianstad med dess omnejd om vår skola på Österäng då man pratar om en trygg skola med gott studieresultat och studiero.
Vi vill se att skolans varande på Österäng ska påverka området och att Österäng erkänns som en bra och trygg plats att leva och blomstra på.

De som drömmen om vår skola är vi i personalen som präglas av vårt värdegrundsarbete och våra värdegrundsord som kommer från ANTON: Ansvar, Närhet, Trygghet, Omsorg och Nyfikenhet.

I vårt värdegrundsarbete lyfter vi varje månad ett nytt tema att arbeta med efter ett årshjul som leds av rektor och skolkuratorn.

Våra fokusområden som vi just nu arbetar med är:
● Språklig medvetenhet; genrepedagogik och bedömning
● Lärarnas rutiner
● Omvärldsförståelse-internationell förståelse och solidaritet.

Det sista fokusområdet, “Omvärldsförståelse-internationell förståelse och solidaritet”, ska särskilt nämnas eftersom det alltid är i fokus på vår skola. Berit Lennartsson startade nämligen Antonskolan Blekedamm utifrån en längtan att “öppna upp” världen för elever och skapa förståelse och engagemang. Konkreta uttryck för detta var redan från start att ha schemalagda tematerminer med geografiskt fokus, Antonprojektet och strategiska samarbeten med olika organisationer runt om i vår värld där ett exempel är våra vänskolor i Indien.

Oavsett om det handlar om Indien eller Sverige så vill vi arbeta utifrån Anton Utbildnings övergripande vision – “Att utrusta världsmedborgare som gör skillnad”.