Vi är elever och personal på en skola präglad av värdegrundsorden
Ansvar, Närhet, Trygghet, Omsorg, Nyfikenhet – ANTON

Dessa ord finns med i vårt värdegrundsarbete – där vi varje månad lyfter ett nytt tema att arbeta med – och det finns med i de fokusområden vi lyfter för ett eller flera läsår:
– Genre
– Lärarnas rutiner
– Omvärldsförståelse-internationell förståelse och solidaritet.

Det sista fokusområdet, Omvärldsförståelse-internationell förståelse och solidaritet, ska särskilt nämnas eftersom det alltid är i fokus på vår skola. Berit Lennartsson startade nämligen Antonskolan Blekedamm utifrån en längtan att “öppna upp” världen för elever och skapa förståelse och engagemang för vår värld. Konkreta uttryck för detta var redan från start att ha schemalagda tematerminer med geografiskt fokus – Antonprojektet – och strategiska samarbeten med olika organisationer runt om i vår värld; exempelvis våra vänskolor i Indien.

Oavsett om det handlar om Indien eller Sverige så vill vi arbeta utifrån Antonskolans vision –
“Att utrusta världsmedborgare som gör skillnad”.