Antonskolan är vår grundskola i årskurserna F-9.
På Antonskolan får alla del av vår gemensamma värdegrund genom våra ANTON-ord.

Ansvar – eleverna får ta ett allt större eget ansvar efter individuell mognad för sin skolgång, kamratskap med mera. Genom Anton-projektet arbetar vi med internationell förståelse och solidaritet i ett 1-15 års-perspektiv.
Närhet – genom den lilla gruppen och skolan får eleven den närhet av både vuxna och kompisar som är nödvändig för en god utveckling. Varje elev har en mentor som ansvarar för den enskilde elevens utveckling samt en klasslärare som värnar gruppens åsikter och elevdemokratin.
Trygghet – Antonskolan arbetar aktivt för att alla ska känna en trygghet i skolan genom ett genomtänkt och prioriterat värdegrundsarbete som går över hela läsåret.
Omsorg – elever på Antonskolan ska under all sin skoltid känna att en vuxen finns dess närhet. En engagerad och tillgäng personal med eleven i fokus. En skolmåltid som tillagas från grunden av våra egna kockar och serveras i restauranger med god lunchmiljö.
Nyfikenhet – vi vill väcka en nyfikenhet och lust att lära sig ny kunskap.

Båda våra skolor samarbetar på olika plan.
Skolledningen består av rektorer från båda skolorna.
Genom samarbetet har vi möjlighet att erbjuda alla språkval, engelska, franska, tyska och spanska.
Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som består av rektor, kurator, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog.
Maten som serveras på Anton kommer från våra egna restauranger, Valnöten och Magnolia, där våra kockar tillagar maten från grunden. Vi arbetar aktivt för att alla måltider ska vara näringsriktiga, varierande och välsmakande.