Vårt stödboende

Anton startar stödboende i Malmö!

Den 1 april öppnade vårt Stödboende i Malmö! Anton HVB AB bedriver idag ett HVB i nordvästra Skåne. En naturlig förlängning av vårdkedjan är nu att vi också startat ett stödboende. Vår målgrupp för vårt stödboendet är ungdomar i åldersgruppen 16-20 år. Syftet med boende på Anton stödboende är att under trygga former, träna och forma, samt förbereda  för ett självständigt boende och vuxenliv. Vi kommer till en början att ha fyra lägenheter och i september utökar vi till 6 st lägenheter. Alla lägenheterna är i samma hus! I huset kommer personal att finnas tillgänglig dygnet runt.

Det vi bedriver är ett så kallat nivåboende. Ungdomen kan ha olika behov av stöd, tex i någon av lägenheterna kanske en ungdom ha många timmars behov av stöd och i någon annan lägenhet kanske ungdomen bara behöver stöd i vissa moment i vardagen. Dygnskostnaden kan därför variera beroende på vilken insats som behövs och över tid.

 

Kontakta oss gärna för att boka in ditt studiebesök!

Annette Boije, Placeringsansvarig, Telnr 0700001800

Thobias Björnlundh, Föreståndare Telnr 0763062615